Kalendář akcí | 2018
I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12

červen 2018  1.-3  4.-10  11.-17  18.-24  25.-30
pátek
1. 06.

15.00 hod. přijetí dánského velvyslance Ole Frijse-Madsena primátorem P. Vokřálem
Nová radnice, salonek primátora
sobota
2. 06.


9.00 hod. sraz absolventů Veterinární a farmaceutické univerzity Brno konaný u příležitosti 100. výročí založení univerzity – za účasti primátora P. Vokřála
výstaviště, rotunda pavilonu A

18.15 hod. slavnostní zakončení Pouti smíření – za účasti primátora P. Vokřála
Augustiniánské opatství na Starém Brně, Mendlovo nám. 1
neděle
3. 06.

18.00 hod. vyhlášení vítězů šifrovacích her Brno, co není – za účasti primátora P. Vokřála
výstaviště, festivalová stage u pavilonu Morava